Srovnání MBA
Vyberte si tu pravou MBA školu.

Titul MBA

Úspěšný absolvent MBA programu získá stejnojmenný titul MBA, který by se dal volně přeložit jako magistr managementu nebo magistr managementu a podnikového hospodářství.

Zkratka MBA pochází z anglického Master of Business Administration. Protože se jedná o zahraniční typ studia, v České republice není ze zákona považován za náhradu vysokoškolského magisterského titulu (více o této problematice viz zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů). Proto není možné uvádět titul MBA v občanském průkaze.

MBA vypovídá o profesní kvalifikaci svého nositele v oblasti byznysu, není však možné ho uvádět v občanském průkazu. Tento titul lze uvádět v průkazu pouze za předpokladu, že jste studovali na zahraniční univerzitě, kde je titul MBA uznáván jako akademický. Musí nicméně proběhnout jeho nostrifikace.

Pravopis zahraničních titulů není v českém prostředí ustálen, nicméně nejčastěji se píše MBA bez tečky a uvádí se za příjmením, odděluje se čárkou, například:

Náš absolvent Ing. Petr Dobříšský, MBA, potvrdil návratnost investice do studia již do dvou let od úspěšného ukončení programu.

Další tituly

Na MBA školách můžete zpravidla studovat i jiné programy a získat tituly BBA nebo LLM.

Bachelor of Business Administration (BBA) by se dal nazvat jako bakalář managementu a podnikového hospodářství. V České republice není uznáván jako náhrada klasického bakalářského studia, ale jako profesní program. Studium BBA může být vhodnou variantou pro uchazeče, kteří nemají předchozí vysokoškolské vzdělání, protože některé školy přijímají do tohoto typu studia i uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním.

Master of Laws (LLM) je dalším zahraničním titulem, který studenti získají po absolvování programu zaměřeného na právo (název pochází z latinského Legum Magister). V České republice v současnosti není možné přihlásit se na základě zisku titulu LLM k advokátním zkouškám (musíte mít titul Mgr. z české vysoké školy).

Studium LLM je vhodné jak pro lidi činné v právní praxi (koncipienty, advokáty, notáře apod.), tak pro manažery na vysokých pozicích domácích i zahraničních firem, ředitele i další pracovníky, kteří se při své praxi setkávají s právními otázkami nejrůznějšího druhu a potřebují je efektivně řešit.